1 Corintios 15:51

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados.